GET THE APP

Modern Phytomorphology

All submissions of the EM system will be redirected to Online Manuscript Submission System. Authors are requested to submit articles directly to Online Manuscript Submission System of respective journal..

Epidermal characteristics in some representatives of Cactoideae (Cactaceae)

Abstract

Galina V Kalashnyk, Sergii O Kalashnyk, Marina M Gajdarzhy

В даній роботі проведено аналіз епідерми 6-місячних представників 11 видів підродини Cactoideae. Для всіх вивчених видів характерні епідермоцити, проекції яких розпластані та витягнуті, із звивистими обрисами. Більшість рослин має досить великі за площею клітини епідерми, кількість яких на одиницю площі значно коливається. Продиховий індекс у досліджуваних видів малий та дуже малий. Розміри продихів від 32,5±0,5×24,9±0,7 у Astrophytum myriostigma до 43,2±0,6×36,1±0,5 у Rebutia flavistyla. Для трьох видів характерні продихи великих розмірів. Усі вивчені продихи належать до парацитного типу. У клітинах епідерми трьох видів зустрічаються невеликі призматичні кристали. Рослини Astrophytum myriostigma та Mammillaria prolifera мають папіли і трихоми на поверхні.

<

PDF

Share this article

slot demo