GET THE APP

Modern Phytomorphology

All submissions of the EM system will be redirected to Online Manuscript Submission System. Authors are requested to submit articles directly to Online Manuscript Submission System of respective journal..

Anatomical structure and chloroplasts ultrastructural peculiarity of some hydrophytes leaves

Abstract

Olena M. Nedukha

Наведені результати порівняльного вивчення анатомії, ультраструктури фотосинтезуючих клітин та вмісту пігментів у підводних листках Potamogeton perfoliatus, P. pectinatus та Myriophyllum spіcatum на початку фази бутонізації-цвітіння. Для дослідження були використані методи світлової та трансмісійної електронної мікроскопії, а також біохімічні методи. Анатомічне вивчення листкових пластинок досліджуваних видів гідрофітів показало відсутність продихів та наявність недиференційованого мезофілу. Встановлені спільні та відмінні ультраструктурні ознаки хлоропластів фотосинтезуючої паренхіми листків в залежності від виду. Структурні ознаки фенотипічної пластичності листків розглядаються як адаптаційні пристосування фотосинтезуючих клітин листків до водного середовища.

<

PDF

Share this article

slot demo